Nghĩ gì về LGBT?

Ngẫm lại Việt Nam trước và sau 2012 xem, có ai ngờ rằng giờ đây cộng đồng LGBT lại có thể mạnh mẽ như vậy đâu? Bởi để một xã hội tốt hơn, đừng quan tâm đến chuyện thời gian ngắn hay dài, người cố tình đếm ngày thì cảm thấy cái gì cũng chậm, mà người không để ý thì cứ như mới chớp mắt đã hết một năm. Những chuyện buồn thì còn dài còn nhiều lắm, nhưng sự tích cực cũng như một mảnh lửa nhỏ vậy, cứ để từ từ nó lan ra cho đến khi có khả năng hoà tan hết mọi cản trở. Mình nghĩ thế 🙂

Continue reading …